Raadsprogramma

header

Vorige week is bekend geworden welke partijen het nieuwe college gaan vormen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Wij vinden het natuurlijk jammer dat hierin de twee meest fietsvriendelijke partijen, D66 en Christenunie, ontbreken.

Afgelopen zondag is het nieuwe raadsprogramma openbaar gemaakt (hier te downloaden). De gemeente wil zich de komende 4 jaar focussen op onder meer gezonde financiën, zorg voor iedereen, en duurzaamheid. Wat betreft mobiliteit wordt een aantal zaken genoemd waar we blij mee kunnen zijn. Het Uitvoeringsprogramma GVVP, dat in 2017 is vastgesteld en waarvan de eerste projecten in uitvoering zijn, wordt in 2019 geëvalueerd. Men wil dan “onderzoeken hoe het verkeers- en vervoerbeleid groener kan”. Een goed streven, waar we het gemeentebestuur graag over zullen adviseren.

De zo vurig gewenste fietstunnel voor de Donderbergrotonde wordt apart genoemd, evenals dat we “Alle fietspaden [langs de provinciale wegen] het hele jaar veilig en begaanbaar houden (sneeuw- en bladvrij en “slim” en / of goed verlicht)”. Verder komt er meer aandacht voor het fietsnetwerk in de gemeente. Wij nemen aan dat met dat laatste de fietspaden buiten de provinciale wegen worden bedoeld, die belangrijke verbindingen tussen de dorpen vormen, plus het recreatieve fietsnetwerk.

Het zijn wel wat algemene, weinig concrete bewoordingen (behalve die fietstunnel dan), maar de richting die men aangeeft ondersteunen wij van harte. We zullen er nauw op moeten toezien dat de voornemens ook in daden worden omgezet.

Het nieuwe gemeentebestuur wil “nader definiëren wat voor soort toeristische gemeente we willen zijn, rekening houdend met een gezonde balans tussen toerisme, natuur en leefgenot van onze inwoners”. Dat klinkt nogal voorzichtig. We willen graag een gemeente met natuur- en milieuvriendelijk toerisme. Dus: wandelen en fietsen, maar ook nieuwe en ‘innovatieve’ vormen van duurzaam toerisme. Wellicht zijn er één of meer bijzondere vormen van ongemotoriseerd toerisme te bedenken waar ondernemers enthousiast mee aan de slag willen en waar de gemeente Utrechtse Heuvelrug zich mee kan profileren naar bezoekers.

Categorieën