1e fietsproject GVVP in uitvoering

Fietspad tussen Driebergen en Austerlitz wordt verbreed

SAM_3026-50p

Op maandag 17 september was er te Austerlitz een inloopavond over het plan voor de verbreding van het fietspad tussen Driebergen en Austerlitz. Het nieuwe, verbrede fietspad begint ter hoogte van de begraafplaats aan de Traay in Driebergen en loopt door langs de hele Traayweg tot aan de Zeisterweg (N224). Het pad doorsnijdt 3 gemeenten: Utrechtse Heuvelrug, Zeist en Woudenberg. Het gedeelte in de Utrechtse Heuvelrug is onderdeel van het vorig jaar vastgestelde Uitvoeringsprogramma van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP).
Het bestaande fietspad is maar 1,50 meter breed en de asfaltverharding van niet al te beste kwaliteit. Even buiten Driebergen loopt het pad door een tunneltje onder de snelweg A12 en de spoorlijn door, waar het middels een stenen muurtje wordt gescheiden van de rijbaan. De ruimte tussen de muur en de tunnelwand is slechts 1,80 meter. Door de bochten vlak voor en na het tunneltje is de situatie er erg onoverzichtelijk. De Fietsersbond pleit al jaren voor de aanpak van deze gevaarlijke situatie. Helaas wilde men dit bij de verbreding van de snelweg A12 een jaar of 10 geleden niet meenemen.
Het nieuwe fietspad wordt over de hele lengte 3 meter breed en uitgevoerd in beton. We zijn zeer verheugd te kunnen melden dat het fietspad in tunneltje volgens onze wensen zal worden verbreed, waarbij de rijbaan voor auto’s naar één strook wordt teruggebracht en de rijrichting aan beide zijden door een verkeerslicht wordt geregeld. De verkeersintensiteit op deze 60 km-weg is niet zo groot, waardoor dit op weinig bezwaar zal stuiten. Tijdens de inloopavond hebben we aandacht gevraagd voor nog een paar kleine puntjes, zoals het veiliger maken van de aansluiting van het fietspad naar Maarn, enkele bochten die wat ruimer zouden mogen, het beperken van de kap van bomen door waar het kan het tracé er een beetje omheen te laten buigen (natuurlijk met niet te scherpe bochten), het gebruik van lichtgevende verf of glow-in-the-dark voor de belijning, en het toepassen van kantmarkering. Het fietspad loopt door het bos en ’s avonds is het hier erg donker. We hopen dat we hiermee hebben kunnen bijdragen aan een nóg aantrekkelijker fietspad.
Meer informatie over dit project is te vinden op de site van de gemeente:
https://www.heuvelrug.nl/actueel/verkeersprojecten_46436/rubriek/verbreden-fietspad-traaij-traayweg_6964.html

Categorieën