Fietsersbond licht verkiezingsprogramma’s door

De Fietsersbond (afdeling Utrechtse Heuvelrug) beoordeelt komende tijd de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. op fietsvriendelijkheid. Niet om een stemadvies te geven, wel om te bereiken dat iedereen in het stemhokje het fietsbeleid kan meewegen. In hoeverre geven de afzonderlijke partijen uitvoering aan het in 2017 vastgestelde Gemeentelijk Vervoers- en Verkeersplan? Wordt gedacht aan het reguliere onderhoud aan fiets- en voetpaden? Houdt men bij de geplande versterking van de Lekdijk tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede rekening met een veiliger fietsverkeer en de verbetering van de kwetsbare natuur in dit gebied?
Vindt u andere punten belangrijk? Laat het weten op [email protected]. Meer informatie vindt u op www.utrechtseheuvelrug.fietsersbond.nl

Iedere vier jaar bekijkt de Fietsersbond (afdeling Utrechtse Heuvelrug) de verkiezingsprogramma’s van de partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Niet om daarmee een stemadvies te geven, want er zijn veel meer dingen belangrijk bij de keuze voor een partij. Maar als je op 21 maart het vakje in het stemhokje gaat inkleuren, is het goed als je ook het belang van de fiets kunt meewegen.

De Fietsersbond zal de verkeersparagrafen uit de verkiezingsprogramma’s in ieder geval op de volgende onderdelen doorlichten:

 

Wordt het in 2017 vastgestelde Gemeentelijk Vervoers- en Verkeersplan (GVVP) serieus uitgevoerd?

Het bestaande programma is ambitieus. Maar tot nog toe is op straat minder te zien dan je zou verwachten. Kleine werkzaamheden kunnen voor fietsers en voetgangers al veel voordeel opleveren. Wordt daarmee al voortgang geboekt? Wat ons betreft krijgen die relatief kleine ingrepen zelfs voorrang.

 

Hoe probeert men het reguliere onderhoud aan fietspaden en voetpaden te verbeteren?

Voorbeelden zijn de fietspaden langs de Hoofdstraat en Arnhemse Bovenweg in Driebergen, maar ook de Rijksstraatweg in Leersum en de Tuindorpweg tussen Maarn en Maarsbergen. Partijen die een investeringsimpuls voor het onderhoud van fiets- en voetpaden bepleiten, krijgen wat ons betreft een bonuspunt.

Een ‘bonuspunt’ geldt ook voor de partijen die de erfenis van het Recreatieschap op een goede manier overnemen, nu de gemeente de fietspaden van het Recreatieschap zal gaan beheren. De veelal smalle paden zijn relatief slecht verhard en voldoen niet meer aan de eisen die de moderne recreant stelt. Alleen door een investeringsimpuls kan de Utrechtse Heuvelrug de concurrentie blijven aangaan met andere recreatieve gebieden in Nederland. Houdt men er bovendien rekening mee dat deze fietspaden tegenwoordig ook veel worden gebruikt door scholieren en forenzen?

 

Grijpen de partijen hun kans, nu de Lekdijk wordt versterkt?

De geplande versterking van de Lekdijk tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede biedt een unieke kans om de verkeerssituatie in een groot deel van het buitengebied grondig te herzien. Fietsers en wandelaars zijn nu vaak de dupe van gemotoriseerd (recreatief) verkeer. Wij pleiten ervoor, het doorgaande verkeer in het gebied tussen Wijk bij Duurstede, Cothen, Doorn en Amerongen te beperken. Dan wordt het gebied niet alleen aantrekkelijker voor recreanten, ook de natuur in dit kwetsbare gebied heeft er baat bij.

 

Eind februari maakt de Fietsersbond de resultaten van het onderzoek bekend. Vindt u andere punten belangrijk? Laat het ons weten op [email protected].

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *